Under våren kommer en ny flytbrygga 2×8 meter med toa-tömning att komma på plats. Förlängningen vid slipen kommer även att underlätta vid sjösättning. Vi drar också fram vatten till gästbryggan. Därför behövs 2 arbetsdagar till våren.

Observera att detta är något vi är tvingade att göra. Vi får 50 % i bidrag från Länsstyrelsen men det blir ändå en stor kostnad för klubben.

När det kommer till övrig sophantering i hamnen så kommer det lösa sig till säsongen med sorteringskärl. Vi uppmanar medlemmarna att kasta sina sopor vid klubbhuset alt. ta hem dem.