Måndagen den 19 mars 2018 kallas föreningens medlemmar till årsmöte i klubblokalen.

Mötet börjar kl. 19.00 och efteråt blir det fika.