Kontakt

Har du frågor om SVBK är du välkommen att höra av dig. Vi svarar så fort vi kan!

Peter Henrysson
Ordförande
Kontakt för: Bryggor
070-859 32 23
peter@svbk.nu

Micael Östergren
Kassör
Kontakt för: Båtplatser
070-245 88 71
micael.ostergren@telia.com

Stefan Welander
Ledamot
Kontakt för: Elkort, hemsida
070-824 99 67
stefan@svbk.nu

Tommy Hedlin
Ledamot
Kontakt för: Gästhamn
070-591 34 68
tommy.hedlin@telia.com

Fredrik Nilsson
Sekreterare
0708-837916
fredrik.nilsson@ventex.se

Anders Johansson
Ledamot
076-898 42 20
ajohan33@volvocars.com

Håkan Stewén
Ledamot
070-444 32 80
hakan.stewen@gmail.com